Филтри с хидрофилна мембрана от поливинилиденфлуорид SteriLUX®

SteriLUX® PVDF Membrane (Hydrophilic)

Техническа спецификация: sterilux-pvdf-filter