Филтриращи материи, подсилени с полиамидна мрежа, за нуждите на автоматични ротационни филтри

POLITEX A30R – V50M

Техническа спецификация: POLITEX A30R – V50M