Абсолютни филтри, цилиндричен тип, клас Н13

HEPAFIL CR99

Размери:

  • Øext.175 Øint.112 h=175 mm Техническа спецификация: CR99175 (1)
  • Øext.175 Øint.112 h=230 mm Техническа спецификация: CR99230 (1)
Категория: Етикет: